PROIECT PENTRU COMUNITATI MARGINALIZATE DIN JUDETUL DAMBOVITA

Fundația EMMA își propune ca în anul 2016 sa depuna un proiect adresat exclusiv comunităților marginalizate în care există cel puțin 10% populație aparținând minorității rome și va fi implementat în parteneriat cu autorități publice locale din judetul Dambovita și cu furnizori acreditați de servicii de formare profesională și consiliere profesională.

NOI OPURTUNITĂȚI DE FINANȚARE PENTRU PROIECTE DE INTEGRARE ADRESATE PERSOANELOR DE ETNIE ROMĂ

Fundația EMMA a depus în luna aprilie 2016 o propunere de proiect în cadrul programului “Justice Programme Rights, Equality and Citizenship Programme and Pilot Projects 2015 of DG Justice and Consumers”, referința JUST/2015/RDIS/AG/DISC – Action grants to support national or transnational projects on non-discrimination and Roma integration, proiect care are drept obiective principale:

Finalizare proiect POSDRU/168/6.1/G144908 – 12 noi locuri de muncă pentru persoane de etnie romă în cadrul a 3 structuri de economie socială

Fundația EMMA și Profi Elements SRL anunță finalizarea implementării proiectului „Dezvoltarea economiei sociale prin  implicarea persoanelor de etnie romă în activități de colectare selectivă a deșeurilor în regiunea Sud Muntenia” - POSDRU/168/6.1/G144908, cu o durată de implementare de 12 luni, în intervalul 1 octombrie 2014 – 30 septembrie 2015.

Proiectul a fost finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, având valoarea aprobată a asistenţei financiare nerambursabile de 1.073.563,54 lei.

Raportare privind locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitatile relevante din cadrul proiectului, pentru luna octombrie 2015 (01.10.2015-31.10.2015)

Conferinta finalizare proiect

Organizarea conferinței de promovare a parteneriatului pentru ameliorarea situației grupurilor dezavantajate

Fundația EMMA și Profi Elements SRL au organizat în data de 28 august 2015, ora 13:00, în   cadrul sălii de evenimente a Primăriei Crevedia, aflată în incinta Căminului Cultural, Șoseaua București-Târgoviște, conferința pentru promovarea parteneriatului constituit pentru ameliorarea situației grupurilor defavorizate din cadrul proiectului „Dezvoltarea economiei sociale prin  implicarea persoanelor de etnie romă în activități de colectare selectivă a deșeurilor în regiunea Sud Muntenia” - POSDRU/168/6.1/G144908.

Locuri de munca vacante in regiunea Sud Muntenia – judetele Arges, Dambovita si Giurgiu (iulie 2015)

Stadiu implementare proiect - luna iulie 2015

In perioada 01.07.2015-31.07.2015, activitatea proiectului Dezvoltarea economiei sociale prin implicarea persoanelor de etnie roma in activitati de colectare selectiva a deseurilor in regiunea Sud Muntenia s-a concentrat pe oferirea de sprijin persoanelor apartinand unor categorii defavorizate in identificarea unui loc de munca si consolidarea activitatilor intreprinderilor sociale nou create.

Stadiu implementare proiect - luna iunie 2015

In perioada 01.05.2015-31.05.2015, proiectul Dezvoltarea economiei sociale prin implicarea persoanelor de etnie romă în activitati de colectare selectiva a deseurilor in regiunea Sud Muntenia, a urmarit in continuare  realizarea activitătilor conform graficului de implementare pentru aceasta perioada.

Stadiu implementare proiect - luna mai 2015

In perioada 01.05.2015-31.05.2015, proiectul Dezvoltarea economiei sociale prin implicarea persoanelor de etnie romă în activitati de colectare selectiva a deseurilor in regiunea Sud Muntenia, a urmarit in continuare  realizarea activitătilor conform graficului de implementare pentru aceasta perioada.

Pagini

Noutăți

Fundația EMMA își propune ca în anul 2016 sa depuna un proiect adresat exclusiv comunităților marginalizate în care există cel puțin 10% populație aparținând minorității rome și va fi implementat în parteneriat cu autorități publice locale din judetul Dambovita și cu furnizori ac

Autentificare utilizatori

Navigator

Profi Elements